фітоценотип бур'янів


фітоценотип бур'янів
Сукупність видів бур'янів, які відіграють певну фітоценотичну роль в агрофітоценозі.

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ З АГРОФІТОЦЕНОЛОГІЇ - ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО Суми. . 2009.